Guida turistike me rastin e Festës së 7 Marsit

Kolegji Universitar “REALD” me rastin e festës së mësuesit organizon për stafin e tij akademik dhe personelin administrativ guida turistike Brenda dhe jashtë vendit.