Dita ndërkombëtare e HIV-AIDS

Cdo datë Dhjetor të cdo viti, Stafi i Kolegjit Universitar “REALD” organizohet duke shpërndarë fletëpalosje për sensibilizim ndaj sëmundjes së sheklullit