Përgjegjës departamenti: Dr.Jona Kerri  Dekani: Prof.Dr. Petrit Kotori

DEPARTAMENTI I FARMACISË
Staf i brendshëm Staf i Jashtëm
Nr. Emër, Mbiemër Grada  Funksioni Emër, Mbiemër Grada
1. Adelina Skënderi Dr Shef departamenti    
2. Klodjana  BINAJ Msc. As.Lektor    
3. Petrit  KOTORI Prof. Dr. Lektor    
4. Lejdi FETAHU Msc. As.Lektor    
5. Spiro PANAJOTI Dr. Lektor    
6. Eva  MAZE Msc. As.Lektor    
7. Yllka  KOTORI Msc. As.Lektor    
8. Gerta SUBASHI Msc. As.Lektor    
9. Orland Sina Msc. As.Lektor    
10. Kristina Margo Msc. As.Lektor    

 

Përgjegjës departamenti: Adelina Skenderi,   Dekani:  Prof.Dr. Petrit Kotori

DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISË
Staf i brendshëm Staf i Jashtëm
Nr. Emër, Mbiemër Grada Funksioni Emër, Mbiemër Grada
1. Arben MUÇO Dr. Shef departamenti Juliana Xhindoli Dr.
2. Felice Roberto Grassi Prof.Dr. Lektor Ilva LAMAJ Dr.
3. Bashkim MURATI Dr. Lektor Jorgjia BUCAJ  Msc.
4. Antonella Squillacioti Msc As.Lektor    
5. Massimiliano Ciaravola Msc. As.Lektor    
6. Nazzario Russo Msc As.Lektor    
4. Egi  BITRAJ Msc. As.Lektor Ledina MERKAJ  Dr.
5. Klea MUSKAJ Msc. As.Lektor Gerti XHIXHA  Dr.
6. Vojsava  RAMAJ Msc. As.Lektor  Arben BAUSHI  Dr.
7. Fluzjana BILALAJ Mp. As.Lektor    
8. Kevin DUKA Msc. As.Lektor    

 

Përgjegjës departamenti: Dr. Ejona ZILJA Dekani: Prof.Dr. Petrit Kotori DEPARTAMENTI I SHKENCAVE TEKNIKE MJEKËSORE

Staf i brendshëm Staf i Jashtëm
Nr. Emër, Mbiemër Grada Funksioni Emër, Mbiemër Grada
1. Ejona ZILJA (SHASKA) Dr. Shef Departamenti Vitori HASANI Prof.As
2. Murat XHULAJ Prof. Dr. Profesor Vasilika PRIFTI Msc.
3. Stavri FURRXHI Dr. Profesor Enkelejd MEHILLI Dr.
4. Elektra SPAHIU Dr. As.Lektor Steljana BROKAJ Msc.
5. Kleopatra PINA Msc. As.Lektor Saimira DYRMISHI Msc.
6. Arnold SINANI Msc. As.Lektor Ervin Hoxha Dr.
7. Seljana LEKAJ Msc. As.Lektor    
8. Eda PRIFTI Msc. As.Lektor    
9. Hysni DIDA Msc. As.Lektor    
10. Romina SHEHAJ Mp. As.Lektor    
11. Fotaq Veneti Msc. As.Lektor    
Përgjegjës departamenti: Dr. Dafina NAZAJ, Dekan: Prof.As.Dr. Engjëll LICAJ

DEPARTAMENTI I FINANCËS
Staf i brendshëm Staf i Jashtëm
Nr. Emër, Mbiemër Grada Funksioni Emër, Mbiemër Grada
1. Dafina NAZAJ Dr. Shef Departamenti Florjan MITI Dr.
2. Dudi SULI Prof.As.Dr. Lektor Filloreta MADANI Prof. As.
3. Myzafer ELEZI Prof.As.Dr. Lektor    
4. Sibora ZAHAJ Msc. As.Lektor    
5. Margarita KOÇO Msc. As.Lektor    
6. Terida MEHILLI Msc. As.Lektor    
7. Albina SULEJMANI Msc. As.Lektor    
Përgjegjës departamenti: Dr. Përparim FAKAJ Dekan: Prof.As.Dr. Engjëll LICAJ

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT
Staf i brendshëm Staf i Jashtëm
Nr. Emër, Mbiemër Grada Funksioni Emër, Mbiemër Grada
1. Përparim FAKAJ Dr. Shef Departamenti    
9 Spiro CAUSHI Prof. Dr. Profesor    
3. Engjell LIÇAJ Prof.As. Profesor    
4. Marjola MUHAJ Msc. As. Lektor    
5. Fjorela VESHAJ Msc. As. Lektor    
6. Kozeta HALILI Msc. Lektor    
7. Eljona FEJZO Mp. As. Lektor    

 

Përgjegjës: Dr.Mirko Perano Dekan: Prof.As.Dr. Engjëll LICAJ

QENDRA E KËRKIMEVE SHKENCORE
Staf i brendshëm
Nr. Emër, Mbiemër  Grada/ Titulli  Funksioni
1. Mirko Perano Dr. Përgjegjës i Qendrës
2. Engjellushe ZENELAJ Dr. Kërkues shkencor / Lektor
3. Neshet NGUCAJ Dr. Kërkues shkencor / Lektor
4. Aurora CACAJ Msc. Kërkues shkencor
5. Serrik MUSKAJ Msc. Kërkues shkencor
6. Nexhmije Hasanbashaj Msc. Kërkues shkencor
7. Floriani Mërtiri Msc. Kërkues shkencor