KALENDARI I PROVIMEVE TË SEMESTRIT TË DYTË    

Viti akademik 2018 – 2019 

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKSORE

 

Master i Shkencave në “Farmaci”

Viti i parë

Nr. Lënda Data e provimit Ora e zhvillimit të provimit Pedagogu
1 Kimi e Pergjithshme 20.06. 2019 9.00-11.00 Adelina Skenderi
2 FarmakoInformatikë 24.06.2019 9.00-11.00 Enkeled Mehilli
3 Biofizike 17.06.2019 9.00-11.00 Spiro Caushi
4 Biostatistike 27.06.2019 9.00-11.00  Xhuli Mecaj

 Viti i dytë

Nr. Lënda Data e provimit Ora e zhvillimit të provimit Pedagogu
1 Psikologji 17.06.2019 9.00-11.00 Lejdi Fetahu
2 Kimi Analitike 20.06.2019 9.00-11.00 Adelina Skenderi
3 Kimi Organike 26.06.2019 9.00-11.00 Petrit Kotori
4 Biokimi 29.06.2019 9.00-11.00 Jona Kerri
5 Sistematike   05.07.2019 9.00-11.00 Murat Xhulaj

Viti i tretë

Nr. Lënda Data e provimit Ora e zhvillimit të provimit Pedagogu
1   Semundje te Brendeshme 17.06.2019 9.00-11.00 Sotir Vangjeli
2   Farmakognozi 24.06.2019 9.00-11.00 Yllka Kotori
3   Farmakologji 27.06.2019 9.00-11.00 Ledian Cama
4 Kimi/Toksikologji  28.06.2019 9.00- 11.00 Yllka Kotori
5    Kimi Farmaceutike 5.07.2019 11.00-13.00 Ledian Cama

 Viti I katër

Nr. Lënda Data e provimit Ora e zhvillimit të provimit Pedagogu
1 Farmaci Sociale 18.06.2019 9.00-11.00 Lejdi Fetahu
2 Farmakologji e aplikuar 21.06. 2019 9.00-11.00 Lejdi Fetahu
3 Teknologji 26.06.2019 9.00-11.00 Yllka Kotori
4 Kimi Farmaceutike 5.07.2019 9.00-11.00 Ledian Cama
5  Legjislacion  1.07.2019 9.00-11.00 Marjola Muho

 

Master i shkencave në “Stomatologji”

Viti I

Nr. Lenda Pedagogu Data Ora
1 Informatike Fjorela Veshaj 18 .06.2019 9-11
2 Kimi organike Petrit Kotori 20 .06.2019 9-11
3 Biofizike Spiro Caushi 17.06.2019 9-11
4 Njohuri Materiale Egi Bitraj 26 .06.2019 9-11
5 Histologji Vojsava Ramaj 21 .06.2019 12-14
6 Statistike Xhljeta Mecaj 03 .07.2019 11-13
7 Mikrobiologji Seljana Lekaj 17 .06.2019 11-13
8 Morfologji Dentare Klea Muskaj 19.06.2019 9-11

Viti II

Nr. Lenda Pedagogu Data Ora
1 Semundje Infektive Vitori Hasani 24 .06.2019 9-11
2 Mjeksi ligjore Marjola Muho 19 .06.2019 9-11
3 Dermatologji Vojsava Ramaj 26 .06.2019 9-11
4 ORL Vojsava Ramaj 30 .06.2019 9-11
5 Farmakologji Ledjan Cama 03 .07.2019 9-11
6 Anestezi sedacion Erion Shehu 30 .06.2019 9-11
7 Biokimi Klinike Jona Keri    29 .06.2019 11-13

Viti III 

Nr. Lenda Pedagogu Data Ora
1 Pediatri Seljana Lekaj 21 .06.2019 10-12
2 Fiziologji  Patologjike Sotir Vangjeli 18.06.2019 11-13
3 Anatomi Patalogjike Vojsava Ramaj 30 .06.2019 11-13
4 Ortodonci Erion Shehu 20 .06.2019 9-11
5 Neuropsikiatri Jona Zilja 03.07.2019 9-11
6 Kirurgji e Pergjithshme Staf 27 .06.2019 9-11

Viti IV

Nr. Lenda Pedagogu Data Ora
1 Pedodonti Erion Shehu 20 .06.2019 9-11
2 Radiologji Arnold Sinani 21 .06.2019 9-11
3 Legjislacion Marjola Muho 19 .06.2019 11-13
4 Ortodonci 2 Erion Shehu 24 .06.2019 11-13
5 Geriartri Vitori Hasani 24 .06.2019 9-11
6 Traumatologji Egi Birtaj 17 .06.2019 9-11
7 Endodonti Egi Bitraj 21 .06.2019 9-11

Viti  V

Nr. Lenda Pedagogu Data Ora
1 Kardiologji Sotir Vangjeli 21.06.2019 9-11

 

Bachelor në “Fizioterapi”                                            

 Fizioterapi I

Nr Lenda Data Ora Pedagogu
1 Informatike 18.06.2019 9-11 Fjorela Veshaj
2 Kineziologji e pergjithshme 19.06.2019 9-11 Romina Shehaj
3 Mikrobiologji 18.06.2019 11-13 Seljana Lekaj
4 Histologji 21.06.2019 12-14 Seljana Lekaj
5 Metoda reabilituse 20.06.2019 10-12 Eda Prifti
6 Mjeksi fizik & reabilitues 20.06.2019 8-10 Eda Prifti
7 Shendet Publik 25.06.2019 9-11 Vitori Hasani
8 Biokimi 22.06.2019 9-11 Jona Keri
9 Statistike 17.06.2019 11-13 Xhuljeta Mecaj
10 Biofizike 17.06.2019 9-11 Spiro Caushi
11 Bimekanike 21.06.2019 8-10 Spiro Caushi

 Fizioterapi II                                                          

Nr. Lenda Data Ora Pedagogu
1. Metodologji + teknika 17.06.2019 10-12 Romina Shehaj
2. Ortopedi traumatologji 20.06.2019 12-14 Eda Prifti
3. Anatomi Patologjike 21.06.2019 11-13 Vojsava Rama
4. Opsterike Gjinekologji 24.06.2019 8-10 Vojsava Rama
5. Farmakologji 20.06.2019 8-10 Eva Maze

Fizioterapi III                                                          

Nr. Lenda Data Ora Pedagogu
1. Pergatitje  Teme 8-10 Arnold Sinani
2. Radiologji 21.06.2019 9-11 Arnold Sinani
3. Dermatologji 21.06.2019 11-13 Vojsava Ramaj

 

Programi profesional “Ndihmës Dentar”

Nr. Lenda Pedagogu Data Ora
1 Fiziologji Sotir Vangjeli 27.06.2019 9-11
2 Farmakologji Eva Maze 20.06.2019 11-13
3 Anglisht Kamela Gjyzeli 22.06.2019 9-11
4 Mikrobiologji Seljana Lekaj 17.06.2019 11-13
5 ShkrimAkademik Perparim Fakaj 17.06.2019 9-11
6 Histologji Seljana Lekaj 20.06.2019 9-11

 

Bachelor në “Infermieri”

 Viti   I                                                                                       

Nr. LENDA DATA ORA PETAGOGU
1. Legjislacion 19.06.2019 8.00 – 10.00 Marjola  Muhaj
2. Etike mjeksore 20.06.2019 8.00 – 10.00 Marjola  Muhaj
3. Histologji 18.06.2019 9.00 – 11.00 Seliana   Leka
4. Statistike 18.06.2019 9.00 – 11.00 Xhuljeta  Mecaj
5. Shendet  mjedisor, Higjene e punes 25.06.2019 8.00 –  10.00 Vitori    Hasani
6. Shendet ne Komunitet 24.06.2019 8.00 – 10.00 Vitori   Hasani
7. Diagnostika 24.06.2019 10.00 – 12.00 Sotir   Vangjeli
8. Infermieristike 1 21.06.2019 9.00 –  11.00 Vasilika  Prifti
9. Praktike 1 20.06.2019 8.00 – 10.00 Arnold  Sinani
10. Anglisht 19.06.2019 10.00 – 12.00 Kamela  Gjyzari

 Viti  II                                                                                                

 

NR. LENDA DATA ORA PETAGOGU
1. Pediatri I 21.06.2019 8.00- 10.00 Seljana   Lekaj
2. Inf. Pediatri I 21.06.2019 10.00-  12.00 Saimira    Durmishi
3. Obsetrik 20.06.2019 8.00- 10.00 Vojsava    Rama
4. Inf. Obsetrik 24.06.2019 10.00-  12.00 Saimira    Durmishi
5. Semundje Infektive 26.06.2019 8.00- 10.00 Vitori    Hasani
6. Inf. Semundje Infektive 26.06.2019 10.00-  12.00 Arnold  Sinanaj
7. Neurologji 19.06.2019  8.00- 10.00 Jona     Zilja
8. Inf. neurologji 28.06.2019  8.00- 10.00 Arnold     Sinanaj
9. Psikiatri 19.06.2019 10.00-  12.00 Jona    Zilja
10. Inf.Psikiatri 28.06.2019 10.00-  12.00 Arnold   Sinani
11. Dermatologji 25.06.2019 10.00-  12.00 Vojsava    Rama
12 Inf. Dermatologji 24.06.2019 10.00-  12.00 Vasilika   Prifti
13. Fizioterapi 17.06.2019 10.00-  12.00 Romina   Shehaj
14 Farmakologji 20.06.2019 8.00- 10.00 Eva   Maze
15. Praktike 19.06.2019 12.00-14.00 Arnold    Sinani

 

Viti III                                                      

NR. LENDA DATA ORA PETAGOGU
1. ORL 20.06.2019 10-12  Arnoldi Sinani
2. Inf.ORL 26.06.2019 10-12 Arnoldi Sinani
3. Dietologji 27.06.2019 8-10 Vojsava Ramaj
4. Traumatologji 25.06.2019 10-12 Vasilika Prifti
5. Inf.Traumatologji 25.06.2019 8-10 Vasilika Prifti
6. Anestezi 28.06.2019 8-10 Stiljana Brokaj
7. Inf.Anestezi 28.06.2019 10-12 Arnold Sinani
8 Geriartri 27.06.2019 8-10 Vitori Hasani
9 Inf.Geriartri 27.06.2019 10-12 Vitori Hasani
10 Praktike 24.06.2019 8-10 Stiljana Brokaj
11 Provimi i diplomes 1-2 07.2019 8-12 Komisjoni
12 Provimi me teza 3-4 07.2019 8-12 Komisjoni

 

Bachelor në “Teknik Laboratori në Mjekësi” 

Nr. Lenda Data Ora Pedagogu
1 Informatike 18.06.2019 11-13 Fjorela Veshaj
2 Patologji e pergjithshme 24.06.2019 8-10 Sotir Vangjeli
3 Fiziologji 27.06.2019 8-10 Sotir Vangjeli
4 Histologji 18.06.2019 9-11 Kleopatra Pina
5 Verologji Parazitologji 25.06.2019 10-12 Kleopatra Pina
6 Praktike 25.06.2019 8-10 Kleopatra Pina
7 Imunologji 21.06.2019 12-14 Seljana Lekaj
8 Biokimi 22.06.2019 11-13 Jona Keri
9 Gjenetike 22.06.2019 8-10 Sotir Vangjeli