Vendime

Vendime të akreditmit për Kolegjin Universitar REALD

Printo vendim
Printo raportin e akreditimit
REALD