Panairi i Punës Vlorë

Kolegji Universitar “REALD”  ka krijuar stendën e tij në panair, me materiale promovuese infrastrukturën që ofron, kërkimin shkencor të stafit të tij, prezantimin e Buletineve Shkencore të tij si dhe materiale audio-vizive të punës së përditshme të stafit.