Seminar ” Impiantologji Orale “

Programi Konferenca

 

KONFERENCË SHKENCORE NDËRKOMBËTARE “POLITIKA FISKALE DHE RAPORTI TAKSA – INFORMALITET”

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare: “POLITIKA FISKALE DHE RAPORTI TAKSA/INFORMALITET”

17-18 Qershor 2016 – Akademia e Studimeve të Aplikuara “Reald”

Akademia e Studimeve të Aplikuara “Reald”, në bashkëpunim me  Bashkinë Vlorë dhe Drejtorinë  Rajonale të  Tatim/Taksave  Vlorë  do të organizojë Konferencën Shkencore Ndërkombëtare me temë: “Politika fiskale dhe raporti taksa/informalitet”. Konferenca synon të bashkojë në tryezën e diskutimeve studiues, pedagogë, lektorë, akademikë shqiptarë që punojnë në universitete dhe qendra kërkimore brenda  dhe jashtë vendit, punonjës të tatim/taksave në dikastere dhe në Vlorë.

Konferenca synon të trajtojë (por pa u kufizuar) tematikat e mëposhtme:

  • Ceshtje kritike te informalitetit dhe taksimit,nderveprimi i sistemeve te informacionit financiar per forcimin e kontrollit dhe uljen e informalitetit.
  • Efikasiteti i mbledhjes se te ardhurave nga organet tatimore dhe dobesite apo mungesat profesionale  ne mbledhjen e tyre.
  • Analiza e treguesve ne funksion te reduktimit te  ekonomise informale. Si paraqitet shtrirja e ekonomise informale .
  • Efektet e pritshme te ndryshimit ne paketat fiskale dhe normat e taksimit .
  • Si mund ta modifikojme disiplinen fiskale  me uljen e informalitetit.
  • Ndikimi i taksave vendore ne reduktimin e informalitetit, ulja e barrierave fiskale
  • Permiresimin e klimes se biznesit – nje sfide e perhershme  per stabilizimin e ekonomise shqiptare.
  • Ekonomia informale dhe TVSH, papunesia, takse e sheshte apo progresive.

 

reald-seminar-banner85x200

Kolegji Universitar “Reald” në bashkëpunim me University of Salerno (Italy), organizojnë Konferencën Shkencore

Më datat 22-23 Maj 2019, Kolegji Universitar “Reald” në bashkëpunim me University of Salerno (Italy), organizojnë Konferencën Shkencore Ndërkombëtare IPTTPH`2019   INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   “INNOVATION PRACTICES AND TECHNOLOGICAL TRANSFERTO THE PHARMACY AREA” (Oncological, nutraceutical, metabolomic)   Vlora, on May 22 -23, 2019.

Aktivitete shkencore të organizuara nga Kolegji Universitar “Reald“: 

Nr. Koha Aktiviteti
1 2012 Konferenca ndërkombëtare ndërdisiplinore me temë: “Identiteti, imazhi dhe kohezioni social në kohën e integrimit dhe globalizimit“, realizuar në bashkëpunim me institucione të tjera si Universiteti Ismail Qemali Vlorë, Universiteti Pavarësia Vlorë, Universiteti Marin Barleti, etj.
2 2012 Konferenca: “Shkenca në shërbim të komunitetit“.
3 2013 Shkolla verore me temë: “Kërkime cilësore për fenomene sociale, një fokus mbi turizmin”.
4 2014 Projekt ndërkombëtar: “Destinacionet turistike më të përparuara”.
5 05.03.2015 Konferencën Shkencore: “Shkenca në ndihmë të komunitetit”.
6 21.03.2015 Konferenca e Parë Stomatologjike “REALD”.
7 02.12.2015 Konferencë Shkencore me temë: „“Mbro shëndetin. Larg SIDA-s”, organizuar nga Fakulteti i Shkencave Mjekesore.
8 17-18.06.2016 Konferencë Shkencore Ndërkombëtare: “Politika fiskale dhe raporti taksa/ informalitet”.
9 30.05-03.06.2016 Workshop / shkolla verore e Kristalografise se Avancuar, organizuar nga Shoqata Nderkombetare e Kristalografise. Mbajtur ne Tirane.
10 2016 Shkolla verore me temë: “Mbi metodologjinë e kërkimit shkencor”.
11 05 – 08.09.2016 Leksion i Hapur me temë: “Java e gjuhës Italiane”, mbajtur mga Konsulli I Përgjithshëm i Italisë në Vlorë, Stefano BEGETI.
12 01.02.2018. Leksion i hapur: “Ndryshimet kushtetuese në Republikën e Shqipërisë në funksion të përmirësimit të sistemit legjislativ”, organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë, në Kolegjin Universitar “Reald”.
13 01.12.2018. Leksion i hapur: “Detyrimet legjislative të Shqipërisë për anëtarësimin e saj në Bashkimin Europian”, organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë, në Kolegjin Universitar “Reald”.
14 08.12.2018 Seminar kërkimor në kuadrin e “Ditës ndërkombëtare kundër HIV / AIDS”, organizuar nga Departamenti i Shkencave Teknike Mjekësore, dhe i Farmacisë.
15 12.02.2019 Leksion i hapur, me temë:  “Si të përgatisim një punim diplome”.
16 18.03.2019 Leksion i hapur, me temë:  “Ngrohja globale”.
17 25.03.2019. Leksion i hapur: “Mbrojtja e jetës dhe e shëndetit”, organizuar nga Qendra Kërkimore
18 22-23.05.2019 International Scientific Conference “Innovation Practices and Technological Transferto the Pharmacy Area”, IPTTPH`2019, organizuar nga Kolegji Universitar “Reald” në bashkëpunim me University of Salerno (Italy).
19 18.06.2019 Seminar ndërkombëtar “The Impaintology Seminar”, organizuar nga Kolegji Universitar “Reald” në bashkëpunim me Maco Dental Care (Italy).
20 14.01.2020 Koferencë shkencore “Promocion në Shëndet”, me temë: “Kanceret e aparatit riprodhures femëror – një shqetësim madhor për këtë grup popullate“, organizuar nga Fakulteti i Shkencave Mjekësore.
21 03-06.12.2021 International Scientific Conference “Vlore-Science and Inovation 2021” 1st Edition. Organizuar nga Kolegji Universitar “Reald” në bashkëpunim me APISE Romani.
22  30.02.2022 Leksion i hapur me temë: “Terrorizmi ndërkombëtar, karakteristikat dhe impakti në fushën e sigurisë”.
23  20.04.2022  Leksion i hapur me temë: “Profesionet e rregulluara dhe procedurat ligjore për marrjen e lejes së ushtrimit të profesionit”.
24  23.04.2022

 

International Scientific Conference “Oral Impiantology”. Organizuar nga Kolegji Universitar “Reald” në bashkëpunim me Universitetin e Salernos dhe Kompaninë stomatologjike “Maco Dental” Itali.