reald-seminar-banner85x200

Kolegji Universitar “Reald” në bashkëpunim me University of Salerno (Italy), organizojnë Konferencën Shkencore

Më datat 22-23 Maj 2019, Kolegji Universitar “Reald” në bashkëpunim me University of Salerno (Italy), organizojnë Konferencën Shkencore Ndërkombëtare IPTTPH`2019   INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE   “INNOVATION PRACTICES AND TECHNOLOGICAL TRANSFERTO THE PHARMACY AREA” (Oncological, nutraceutical, metabolomic)   Vlora, on May 22 -23, 2019.

 

Aktivitete Shkencore te Kolegjit Universitar REALD

Nr# Koha Aktiviteti
1 19 Janar 2017 Konferenca: Comparision of experimental techniques for the determinations of changes in the surface and the structure of porous materials.  Europian Conference on Inovations on Technical and Natural Sciences, 13th International scientiic conference, mbajtur në Vien, Austri.
2 5-8 Shtator 2016 Konferencë ndërkombëtare me temë: Study of  adsorption – desorption of ibuprofen on Perrenjas clay before and after its treatment with sulfuric acid ,a paper presented at Theme : International Conference on Pharmaceutical Chemistry, mbajtur nw Frankfurt, Gjermani , organizuar nga  Conference Series , Pharmaceutical Chemistry.
3 16-18 Qershor 2016 Konferenca ndwrkombwtare : Phase densities determination in the mixture of carbon dioxide and ethanol under pressure , a paper presented at Theme: “Exploring recent advances in chemistry, related fields and applications” e mbajtur në Romë, Itali  , organizuar nga  Conference Series, Euro Chemistry.
4 4 qershor 2016 Konferencen Nderkombetare ne Ekosisteme, Tirane , Shqiperi : “ 6th International Conference of Ecosystems (ICE2016),”pjesemarrje me temen : “ Emulsion breaking of visoka crude oil by dense CO2”
5 30 maj – 3 qershor 2016 Workshop/ shkolla verore e Kristalografise se Avancuar, organizuar nga Shoqata Nderkombetare e Kristalografise. Mbajtur ne Tirane.
6 21 Maj 2016 Konferencën e II-të Ndërkombëtare Farmaceutike,ne Tirane Shqiperi  “Terapi Inovative dhe Roli i Përbërësve Natyrale në Praktikën Klinike” pjesemarrje me temen : “ Prodhimi i membranave barriere antiadhezive dhe investigimi i efikasitetit te tyre adhezioneve peritoneale post operacioni”
7 31 Tetor 2015 Konferenca Ndërkombëtare e Implantologjisë Cone Morse : “Evidenca Shkencore dhe Vlerësime Klinike mbi Implantologjinë Dentare të së Ardhmes”, mbajtur në Tiranë
8 11 qershor 2015 Konferenca e I-ë Ndërkombëtare Farmaceutike, ne Tirane , Shqiperi “Terapi Inovative dhe Roli i Përbërësve Natyrale në Praktikën Klinike” pjesëmarrje me temë : “Studimi I ekuilibrave të adsorbim-desorbimit të ibuprofenit mbi argjilën e Prrenjasit para dhe pas trajtimit të saj me acid ulfuric”
9 Shkurt 2015 Konferenca Ndërkombëtare Tetovë me 2 kumtesa:”Prurje etnolinguistike të fjalorëve dialektorë” dhe “Mbi përdorimin eufemistik të gjuhës në ligjërim”
10 2014 Konferenca Ndërkombëtare: “Human Taping 1”, organizuar nga Human Taping International Center.
11 10-11 Maj 2014 Konferenca Ndërkombëtare : “Innovative Myofascial Treatment Technique”, organizuar nga SELOS Therapy
12 14-15 prill 2014 Pjesemarrje ne leksion me temë “Tensiometric approch, a way of surface characterization of complex matrixs” nga Osservatorio Termale Permanente (OTP), Departamenti i Shkencave Farmaceutike, Universiteti i Padovës, Prof. Antonio Bettero dhe Dr. Davide Rossi.
13 15-17 Qershor 2012 Kongresi ndërkombëtar “Stomatologjia Sot”, mbajtur në Strugë, Maqedoni
14 3-6 Maj 2012 17th Congress of the Balkan Stomatological Society, mbajtur në Tiranë
15 Shtator 2012 Seminar ndërkombëtar  i Ohrit me kumtesën:”Rreth frazeologjisë së motivuar nga bota bimore”
16 Shtator 2010 Konferencë ndërkombëtare mbajtur në Albshkenca-Prishtinë: “Mbi leksikografinë dialektore të shqipes”
17 Maj 2010 Konferencë ndërkombëtare kushtuar J.Thomait mbajtur në Korcë:Jani Thomai për ballkanizmat në fushën e frazeologjisë”
18 1-4 Maj 2010 13th Congress of the Balkan Stomatological Society, mbajtur nw Qipro