Nisma ‘’Të pastrojmë qytetin’’

Në bashkëpunim me BSKSH dhe Bashkinë Vlorë, Stafi akdemik dhe ai administrative marrin pjesë cdo vit në mënyrë vullnetarte në pastrimin e territorit të qytetit.