BORDI I ADMINISTRIMIT

  Bordi i Administrimit është organi më i lartë kolegjial administrativ, i cili garanton përmbushjen e misionit të institucionit të arsimit të lartë, mbarëvajtjen financiare dhe administrative të tij. Përbërja, funksionet dhe kompetencat e tij janë përcaktuar në Statutin e këtij Kolegji.

  Bordi i Administrimit përbëhet nga:

  1. Serrik MUSKAJ (Kryetar themelues)

  Cel. +355 (0) 682032299
  E-mail: serrikmuskaj@yahoo.com

  2. Esmeralda MUSKAJ (Anëtar )

  Cel: +355 (0) 674005602
  E-mail: esmeralda.muskaj@yahoo.com

  3. Umberto Amedeo VITALI (Anëtar /Ekspert i jashtëm)

  Cel: +39 3482691876
  E-mail:  vitali@vitaliepartners.com

  4. Vasilika PRIFTI (Anëtar)

  Cel: +355 (0) 693599260
  E-mail: vasilika.prifti@yahoo.com

  5. Myzafer ELEZI (Anëtar)

  Cel. +355 (0) 695527763
  E-mail: myzafer.elezi@gmail.com
  Vendime të Bordit të Kolegjit Universitar REALD

  Vendim
  nr. 265, datë 17.01.2018
  Për miratimin e hapjes së programit 2-vjeçarë në “Asistent Administrativ”, të Kolegjit Universitar “REALD”
  Printo vendim

  Vendim Bordi Drejtues – për miratimin e tarifave per vitin akademik 2020-2021

  Vendim Bordi Drejtues – për miratimin e tarifave per vitin akademik 2016 – 2017

  Vendim Bordi Drejtues – për miratimin e tarifave per vitin akademik 2017 – 2018

  Vendim Bordi – për hapje programi profesional (2 vjeçar) Asistent-Administrativ

  Vendim Bordi – per hapjen e programit 2 -vjeçar Ndihmes Dentar

  Vendim Bordi – per hapjen e programit bachelor Teknik Laboratori ne Mjekesi

  Vendim Bordi – per hapjen e programit Msc. Finance dhe Tregje Financiare

  Vendim Bordi – për miratimin e tarifave per vitin akademik 2019 – 2020

  Vendim Bordi nr. 3, dt. 01.10.2019 – Rinovim i kontrates se punes se stafit

  Vendim Bordit nr.4/1, dt. 17.10.2019 – Për miratim fondi per Keshillin Studentor

  Vendim Bordi nr. 4, dt. 17.10.2019 – Emerim i Zv.Rektorit per Kerkimin Shkencor

  Vendim Bordit – Për hapjen e programit bachelor ne Higjenist Dentar