BORDI I ADMINISTRIMIT

Bordi i Administrimit është organi më i lartë kolegjial administrativ, i cili garanton përmbushjen e misionit të institucionit të arsimit të lartë, mbarëvajtjen financiare dhe administrative të tij. Përbërja, funksionet dhe kompetencat e tij janë përcaktuar në Statutin e këtij Kolegji.

Bordi i Administrimit përbëhet nga:

1. Serrik MUSKAJ (Kryetar themelues)

Cel. +355 (0) 682032299
E-mail: serrikmuskaj@yahoo.com

2. Esmeralda MUSKAJ (Anëtar )

Cel: +355 (0) 674005602
E-mail: esmeralda.muskaj@yahoo.com

3. Umberto Amedeo VITALI (Anëtar /Ekspert i jashtëm)

Cel: +39 3482691876
E-mail:  vitali@vitaliepartners.com

4. Vasilika PRIFTI (Anëtar)

Cel: +355 (0) 693599260
E-mail: vasilika.prifti@yahoo.com

5. Myzafer ELEZI (Anëtar)

Cel. +355 (0) 695527763
E-mail: myzafer.elezi@gmail.com
Vendime të Bordit të Kolegjit Universitar REALD

Vendim
nr. 265, datë 17.01.2018
Për miratimin e hapjes së programit 2-vjeçarë në “Asistent Administrativ”, të Kolegjit Universitar “REALD”
Printo vendim