THIRRJE (SPECIALIZIM UNIVERSITAR EUROPIAN)

NJOFTIM: Në bazë të thirrjes së dërguar më parë dhe propozimeve nga ana e UCAM, për ti ardhur në ndihmë kandidatëve që të kryejnë specializimin (brenda programit të ofruar) në një periudhë sa më të shkurtër kohore, është vendosur kjo ofertë akademike (SPECIALIZIM UNIVERSITAR NË “IMPLANTOLOGJI DHE KIRURGJI REGJENERATIVE ORALE”)   Në bazë të informacioneve […]

Dita ndërkombëtare e Hipertensionit

Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Kolegji Universitar “REALD”,  me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Hipertensionit zhvillon intervista televizive me qëllim informin e popullatës lokale mbi patologjinë.

Panairi i Punës Vlorë

Kolegji Universitar “REALD”  ka krijuar stendën e tij në panair, me materiale promovuese infrastrukturën që ofron, kërkimin shkencor të stafit të tij, prezantimin e Buletineve Shkencore të tij si dhe materiale audio-vizive të punës së përditshme të stafit.

“Open Day’’ për maturantët e VLorës

Kolegji Universitar “REALD”  hap dyert për maturantët e shkollave të mesme me qëllim promovimin e ambienteve të tij, aseteve laboratorike, stafit pedagogjik duke promovuar vlerat e tyre si profesionistë në fushat përkatëse.

Dita ndërkombëtare e Ujit

Stafi Kolegjit Universitar  “REALD” me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Ujit emisione televizive dhe radiofonike informuese me qëllim informin dhe promovimin e kulturës së mos shpërdorimit të ujit nga ana e popullatës.