Dita ndërkombëtare e Hipertensionit

Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Kolegji Universitar “REALD”,  me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Hipertensionit zhvillon intervista televizive me qëllim informin e popullatës lokale mbi patologjinë.

Panairi i Punës Vlorë

Kolegji Universitar “REALD”  ka krijuar stendën e tij në panair, me materiale promovuese infrastrukturën që ofron, kërkimin shkencor të stafit të tij, prezantimin e Buletineve Shkencore të tij si dhe materiale audio-vizive të punës së përditshme të stafit.

“Open Day’’ për maturantët e VLorës

Kolegji Universitar “REALD”  hap dyert për maturantët e shkollave të mesme me qëllim promovimin e ambienteve të tij, aseteve laboratorike, stafit pedagogjik duke promovuar vlerat e tyre si profesionistë në fushat përkatëse.

Dita ndërkombëtare e Ujit

Stafi Kolegjit Universitar  “REALD” me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Ujit emisione televizive dhe radiofonike informuese me qëllim informin dhe promovimin e kulturës së mos shpërdorimit të ujit nga ana e popullatës.