Dita ndërkombëtare e HIV-AIDS

Cdo datë Dhjetor të cdo viti, Stafi i Kolegjit Universitar “REALD” organizohet duke shpërndarë fletëpalosje për sensibilizim ndaj sëmundjes së sheklullit

Dita e gruas 8 Marsi

Kolegji Universitar “REALD”  për stafin e tij të gjinisë femërore organizon dreka dhe/ose darka apo guida turistike ne vende atraktive turistike apo kulturore