THIRRJE (SPECIALIZIM UNIVERSITAR EUROPIAN)

NJOFTIM: Në bazë të thirrjes së dërguar më parë dhe propozimeve nga ana e UCAM, për ti ardhur në ndihmë kandidatëve që të kryejnë specializimin (brenda programit të ofruar) në një periudhë sa më të shkurtër kohore, është vendosur kjo ofertë akademike (SPECIALIZIM UNIVERSITAR NË “IMPLANTOLOGJI DHE KIRURGJI REGJENERATIVE ORALE”)   Në bazë të informacioneve […]

Dita ndërkombëtare e HIV-AIDS

Cdo datë Dhjetor të cdo viti, Stafi i Kolegjit Universitar “REALD” organizohet duke shpërndarë fletëpalosje për sensibilizim ndaj sëmundjes së sheklullit

Dita e gruas 8 Marsi

Kolegji Universitar “REALD”  për stafin e tij të gjinisë femërore organizon dreka dhe/ose darka apo guida turistike ne vende atraktive turistike apo kulturore