Bordi Shkencor i Buletinit Reald

 “Buletini Shkencor Reald” me ISSN 2411-5592, botim i Kolegjit Universitar “Reald”: BORDI EDITORIAL Kryeredaktor: Dr. Përparim FAKAJ Redaktor letrar: Dr. Niazi XHAFERAJ Redaktor i gjuhës angleze: Msc. Eljona FEJZO Editor: Liljana BESIMAJ BORDI SHKENCOR Kryetar: Dr. Myzafer ELEZI Anëtarë: Prof. Dr. Spiro CAUSHI Prof. Dr. Petrit KOTORI Prof. As. Dr. Ëngjëll LIÇAJ Prof. As. Dr. Vitori […]

THIRRJE (SPECIALIZIM UNIVERSITAR EUROPIAN)

NJOFTIM: Në bazë të thirrjes së dërguar më parë dhe propozimeve nga ana e UCAM, për ti ardhur në ndihmë kandidatëve që të kryejnë specializimin (brenda programit të ofruar) në një periudhë sa më të shkurtër kohore, është vendosur kjo ofertë akademike (SPECIALIZIM UNIVERSITAR NË “IMPLANTOLOGJI DHE KIRURGJI REGJENERATIVE ORALE”)   Në bazë të informacioneve […]

BANDO- IGIENE_DENTALE -2020

Valona 08 AGOSTO 2020                                                                                         Prot. Nr. 111   IL COLLEGIO UNIVERSITARIO REALD DI VALONA VISTO                      l’accreditamento rilasciato dal Ministero dell’istruzione, dello sport e della gioventù albanese con Decreto Nr. 249 del 24/07/2020; CONSIDERATO       che il suddetto Decreto è immediatamente esecutivo; Basato sull’istruzione n. 17, del 30.07.2019, del Ministro della Pubblica Istruzione nella Repubblica […]