BANDO- IGIENE_DENTALE -2020

Valona 08 AGOSTO 2020                                                                                         Prot. Nr. 111   IL COLLEGIO UNIVERSITARIO REALD DI VALONA VISTO                      l’accreditamento rilasciato dal Ministero dell’istruzione, dello sport e della gioventù albanese con Decreto Nr. 249 del 24/07/2020; CONSIDERATO       che il suddetto Decreto è immediatamente esecutivo; Basato sull’istruzione n. 17, del 30.07.2019, del Ministro della Pubblica Istruzione nella Repubblica […]

Plan Pune NJSBC

REPUBLIKA E SHQIPËRISËKOLEGJI UNIVERSITAR “REALD”NJËSIA E SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË PLAN PUNE I NJËSISË SË SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË (PËR VITIN AKADEMIK 2018 – 2019) Vlorë, tetor 2018 Adresa: Rr. “Zahir Pajaziti”, Lagjja “24 Maji”pranë stacionit të trenit, AL-9401, Vlorë – Shqipëri Web site: www.unireald.edu.alE-mail: universitetireald@yahoo.com Miratohet REKTORIProf. Dr. Spiro CAUSHI 1 PLAN PUNE I NJËSISË SË SIGURIMIT TË […]