Fakulteti i Shkencave Mjekësore

Dekan i Fakultetit të Shkencave Mjekësore: Prof. As. Dr. Sotir VANGJELI

Fakulteti i Shkencave Mjekësore është krijuar me Vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Nr. 650, datë 14.09.2011, si një nga njësitë kryesore të Akademisë së Studimeve të Aplikuara “Reald”, sot Kolegji Universitar “Reald”. Në fillim kishte në përbërjen e tij tre departamente: i Intermierisë, Stomatologjisë dhe Farmacisë.
Sot Fakulteti i Shkencave Mjekësore ka në përbërjen e tij tre departamente:
1. Departamenti i Shkencave Teknike Mjekësore. Ky departament lëshon diploma në:
a. Programe studimi të cikilit të parë:
–  “Bachelor” në “Infermieri e Përgjithshme”.
–  “Bachelor” në “Teknik Laboratori në Mjekësi”.
–   “Bachelor” në “Fizioterapi”.
b. Programe studimi të cikilit të dytë:
–  “Master Profesional” në “Fizioterapi”.
–  “Master Profesional” në “Menaxhim Intermieror”,
2. Departamenti i Stomatologjisë. Ky departament lëshon diploma në:
a. Programin e integruar të studimit të ciklit të dytë  “Master i Shkencave” në “Stomatologji dhe Proteza Dentare”.
b. Program profesional 2-vjeçar “Ndihmës Dentar”.
3. Departamenti i Farmacisë.
Ky departament lëshon diploma në programin e integruar të studimit të ciklit të dytë “Master i Shkencave” në “Farmaci”.

Aktualisht, Fakulteti i Shkencave Mjekësore operon në bazë të programeve të reja mësimore, në përshtatje me programet e shkollave perëndimore dhe bazur në nevojat e tregut të Rajonit jugor.“Bachelor” në “Infermieri”

JFusce euismod euismod enim non adipiscing. Integer ante nisi, dictum tempus elementum hendrerit, convallis a tortor maecenas sed ante.

Fusce a justo non dui imperdiet ultricies. Donec consectetur metus sed velit placerat pulvinar. Nam neque libero, tristique eu placerat sed, consectetur mattis leo. Aliquam sapien nulla, mattis ac luctus tincidunt, gravida quam.Quisque volutpat nunc ligula. Praesent nec massa in tortor malesuada conse scelerisque. Sed lobortis interdum pulvinar. Maecenas et est vel nunc imperdiet blandit at sed turpis. Mauris non libero ut nulla tempus gravida nec vel praesent.

 

Programma di studio del primo ciclo

“BACHELOR” IN “ INFERMIERIA”

 

 Titolo del programma:                             “Bachelor” in “Infermieria”.

Titolo del diploma:                                 “Bachelor” in “Infermieria”.

Tempo di estensione del programma:    3 anni akademico (6 semestre).

Forma di studi:                                      A tempo pieno

Livello di qualifica:                                  Livello 5.

Lingua di studi:                                     Albaneze / Italiano.

Credite:                                                  180 ECTS.

 

Për vitin akademik 2018 – 2019 ftojmë të gjithë maturantët e Rajonit jugor që të aplikojnë për studime në degën tonë.
Apliko tani

 

“Bachelor” në “Fizioterapi”

Fusce euismod euismod enim non adipiscing. Integer ante nisi, dictum tempus elementum hendrerit, convallis a tortor maecenas sed ante.

Fusce a justo non dui imperdiet ultricies. Donec consectetur metus sed velit placerat pulvinar. Nam neque libero, tristique eu placerat sed, consectetur mattis leo. Aliquam sapien nulla, mattis ac luctus tincidunt, gravida quam.

Quisque volutpat nunc ligula. Praesent nec massa in tortor malesuada conse scelerisque. Sed lobortis interdum pulvinar. Maecenas et est vel nunc imperdiet blandit at sed turpis. Mauris non libero ut nulla tempus gravida nec vel praesent.

Programma di studio del primo ciclo

“BACHELOR” IN “ FISIOTERAPIA”

 

 Titolo del programma:                             “Bachelor” in “Fisioterapia”.

Titolo del diploma:                                 “Bachelor” in “Fisioterapia”.

Tempo di estensione del programma:    3 anni akademico (6 semestre).

Forma di studi:                                      A tempo pieno

Livello di qualifica:                                  Livello 5.

Lingua di studi:                                     Albaneze / Italiano.

Credite:                                                  180 ECTS.

 

Apliko tani

 

“Master i shkencave” në “Farmaci”

Objektivat e programit të studimit Farmaci

Objektivi kryesor i programit “Master i Shkencave” ne “Farmaci” eshte te përgatise me pergjegjesi farmaciste te pajisur me standardet me te larta profesionale ne shfrytëzimin dhe shperndarjen e informacionit bashkekohor per barnat si dhe me aftesine per t’u pershtatur në sistemin shendetesor gjithnje ne ndryshim. Te diplomuarit duhet jene te pergatitur ne ushtrimin e profesionit ne shumicen e sektorëve farmaceutikë dhe per me teper, ata duhet te kene aftesine per t’i sherbyer shoqerise me etike dhe perkujdesje profesionale.
Ne funksion te ketij objektivi programi “Master i Shkencave” ne “Farmaci” synon dhenien e nje teresie njohurish ne formimin e pergjithshem teorik dhe praktik ne fushen e specialitetit farmaci me objektiv kryesor formimin e specialisteve ne keto fusha, te afte per te punuar si specialist farmaciste dhe per realizimin e studimeve te avancuara ne kete fushe. Per realizimin e ketij objektivi programi parashikon harmonizimin e njohurive duke filluar me ato baze teorike, te fushes dhe ndihmese duke vijuar me thellime ne aspektin praktik. Programi synon te pergatise specialist farmaciste te afte per te punuar si ne sektorin privat dhe ne ate shteteror. Gjithashtu ky program synon te pergatise specialist te afte per vazhdimin e studimeve te metejshme ne fushen e farmaceutikes.
Tregu i punës (mundësitë e punësimit)

Ne perfundim te programit, studenti aftesohet per t’u punesuar ne njesite e ndryshme farmaceutike si ne sektorin privat ashtu edhe administraten publike.
Njohurite qe ofrohen nga ky program dhe kompetencat qe marrin studentet nepermjet tij krijojne bazen per nje karriere kerkimore dhe akademike duke mundesuar vazhdimin e studimeve te ciklit te trete.

Studentët që kanë marrë një diplomë Master Shkencor në Farmaci mund të punësohen në:

  • Farmaci të rrjetit të hapur për publikun dhe farmaci të rrjetit të mbyllur (spitalore);
  • Industri farmaceutike;
  • Kontrolli i cilësisë së barnave;
  • Në insitucione mësimdhënëse, si asistente ose stazher;

 

Programi i integruar i ciklit të dytë

“MASTER I SHKENCAVE” NË “FARMACI”

 

 Emërtimi i programit:                              “Master i shkencave” në “Farmaci”.

Emërtimi i diplomës:                               “Master i shkencave” në “Farmaci”.

Kohëzgjatja e programit:                          5 vite akademike (10 semestre).

Forma e studimeve:                                   Me kohë të plotë.

Niveli i kualifikimit (KSHK):                   Niveli 7.

Gjuha e studimeve:                                   Gjuha shqipe.

Kredite:                                                        300 ECTS.

Forma e studimit:                                       Me kohë të plotë.

Apliko tani

“Master i shkencave” në “Stomatologji”

Auctor hendrerit hendrerit lacus id euismod. Aliquam erat volutpat. In in sem tortor. Vestibulum facilisis consequat purus, vel adipiscing velit.

Etiam quam est, malesuada ut fringilla eu, auctor vel odio. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer fringilla magna ut risus sagittis ultrices. Nam eget varius sem nam mattis.

Penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer fringilla magna ut risus sagittis ultrices. Nam eget varius sem. Nam mattis consectetur suscipit. Vivamus quis ante enim. Cras id sodales metus.

 

Programma integrato di secondo ciclo

 “MASTER OF SCIENCES” in “ODONTOIATRIA E PROTEZI DENTALE”

 

 Nome del programma:                 “Master of Science” in “Odontoiatria e protesi dentale”.

Denominazione del diploma:       “Master of Science” in “Odontoiatria e protesi dentale”.

Durata del programma:                6 anni accademici (12 semestri).

Forma di studio:                           a tempo pieno.

Livello di qualifica (KSHK):          Livello 7.

Lingua di studio:                          albanese / Italiano.

Prestiti:                                        360 ECTS.

Forma di studio:                          a tempo pieno.

 

 

I PROGRAMIT TË STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL (2-VJEÇAR)

NDIHMËS DENTAR”

  

Emërtimi i programit:                           Program studmimi profesional “Ndihmës Dentar”.

Emërtimi i diplomës:                           “Ndihmës dentar”.

Kohëzgjatja e programit:                       2 vite akademike (4 semestre).

Forma e studimeve:                             Me kohë të plotë.

Niveli i kualifikimit (KSHK):                  Niveli 5.

Gjuha e studimeve:                             Gjuha shqipe.

Kredite:                                                 120 ECTS.

Forma e studimit:                                  Me kohë të plotë.

 

 

Apliko tani