Conference pharmacy 2019

 

PROGRAMI

 

09:00-12:00 Sesioni shkencor  

14:15-16:00 Transferimi teknologjik

 

09:00-12:00  Sesioni shkencor

(Pjesëmarrës: kimist, akademikë, teknikë, studentë – Ph.D, Master, bachelor).

 

9:00  Registration

9:30   Përshëndetje institucionale

 

9:45  Dr. Mirko PeranoKolegji Universitar Reald

Vlera e krijimit përmes angazhimit të shumë aktorëve brenda partneriteteve strategjike: rëndësia e shkëmbimit të njohurive në praktikat e inovacionit

 

10:00-10:30  Dr.ssa  Alessia BertaminoUniversiti i Salernos (Itali)

Dizajnimi dhe zhvillimi i molekulave dhe aktiviteteve antitumorale dhe antivirale: qasjet racionale dhe të bazuara në fenotip

 

10:30-11:00 Dr. Carmine Ostacolo Universiti i Napolit , Federico II (Itali)

Zhvillimi i modulatorëve të kanaleve të TRPM8: nga dizajni në aplikimet terapeutike potenciale duke përdorur metoda multidisiplinare

 

11:00-11:30  Prof. Pietro Campiglia Universiti i Salernos (Itali)

Nutraceutical si një paradigmë e re e Kimisë Farmaceutike: identifikimi i molekulave bioaktive duke filluar nga matricat e ushqimit

 

11:30-12:00  Dr.Eduardo Maria Sommella Universiti i  Salernos (Itali)

Aplikimet e metabolomikës në fushat kimike-farmaceutike dhe klinike-diagnostike

 

14:00-16:00 TECHNOLOGICAL TRANSFER’ SESSION

(Pjesëmarrës: përfaqësues institucionalë, farmaceutikë, kimistë, teknikë)

 

 14:00  Regjistrim

14:15 Përshëndetje institucionale

 

14:30-15:00 Prof. Pietro CampigliaUniversity of Salerno (Italy)

 DIFARMA-UNISA: 10 vjet në shërbim të transferimit të teknologjisë

 

15:00-15:30Prof. Pietro Campiglia University of Salerno (Italy)

DIFARMA-UNISA: transferimi i teknologjisë, një sfidë për të ardhmen

 

15:30-15:45  Diskutime

16:00  Konkluzionet.