Marrëveshje Bashkëpunimi midis Universitetit të Mjekësisë Tiranë dhe Kolegjit Universitar “REALD”
Printo Marëveshje

Marrëveshje bashkëpunimi midis Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Qarku Vlorë dhe Kolegjit Universitar REALD
Printo Marëveshje
[/seven_twelfths]
Marreveshje bashkepunimi me Universitetin e Mesinës Itali

Marreveshje bashkepunimi me Universitetin e Salernos – Itali

Marrëveshja bashkëpunimi me Universitetin e Foggia-s Itali

Marreveshje bashkepunimi me Universitetin Ismail Qemali Vlorë

Marreveshje bashkepunimi me Kolegjin Pjetër Budi – Kosovë

Marrëveshje bashkepunimi me Kolegjin HEIMERER- Kosovë

ab]