Përgjegjës departamenti: Dr. Adelina SKËNDERI
Dekani: Prof.Dr. Petrit KOTORI

DEPARTAMENTI I FARMACISË

Staf i brendshëm

Staf i Jashtëm

Nr.

Emër, Mbiemër

Grada 

Funksioni

Emër, Mbiemër

Grada

1.

Adelina Skënderi

Dr

Shef departamenti

 

 

2.

Klodjana  BINAJ

Msc.

As.Lektor

 

 

3.

Petrit  KOTORI

Prof. Dr.

Lektor

 

 

4.

Lejdi FETAHU

Msc.

As.Lektor

 

 

5.

Spiro PANAJOTI

Dr.

Lektor

 

 

6.

Eva  MAZE

Msc.

As.Lektor

 

 

7.

Yllka  KOTORI 

Msc.

As.Lektor

 

 

           
           
           

 


Përgjegjës departamenti: Dr. Arben MUÇO,  
Dekani:  Prof.Dr. Petrit KOTORI

DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISË

Staf i brendshëm

Staf i Jashtëm

Nr.

Emër, Mbiemër

Grada

Funksioni

Emër, Mbiemër

Grada

1.

Arben MUÇO 

Dr.

Shef departamenti

Eljona PROKO

Dr.

2.

Felice Roberto Grassi

Prof.Dr.

Lektor

Ilva LAMAJ

Dr.

3.

Bashkim MURATI

Dr.

Lektor

Juljana XHINDOLI Dr.

4.

Antonella Squillacioti

Msc

As.Lektor

Arben BAUSHI

Dr.

5.

Massimiliano Ciaravola

Msc.

As.Lektor

 

 

6.

Nazzario Russo

Msc

As.Lektor

 

 

4.

Egi  BITRAJ

Msc.

As.Lektor

   

5.

Klea MUSKAJ

Msc.

As.Lektor

   

6.

Vojsava  RAMAJ 

Msc.

As.Lektor

 

 

7.

Fluzjana BILALAJ

Mp.

As.Lektor

 

 

8.

Kevin DUKA

Msc.

As.Lektor

 

 

 

Përgjegjës departamenti: Dr. Ejona ZILJA

Dekani: Prof.Dr. Petrit KOTORI

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE TEKNIKE MJEKËSORE

Staf i brendshëm

Staf i Jashtëm

Nr.

Emër, Mbiemër

Grada

Funksioni

Emër, Mbiemër

Grada

1.

Ejona ZILJA (SHASKA)

Dr.

Shef Departamenti

Vitori HASANI

Prof.As

2.

Murat XHULAJ

Prof. Dr.

Profesor

Enkelejd MEHILLI 

Dr.

3.

Stavri FURRXHI

Dr.

Profesor

Ervin HOXHA

Dr.

4.

Elektra SPAHIU 

Dr.

As.Lektor

Krenar MALAJ

Dr.proc

5.

Arqile APOSTOLI

Dr.

As.Lektor

Steljana BROKAJ 

Msc.

6.

Klaudia RAKIPAJ

Msc.

As.Lektor

Vasilika PRIFTI 

Msc.

7.

Xhiko CAUSHI

Msc.

As.Lektor

Saemira DURMISHI

Msc.

8.

Jorgjia BUCAJ

Msc.

As.Lektor

Majlinda ZAHAJ

Dr.

9.

Kleopatra PINA 

Msc.

As.Lektor

 

 

10.

Arnold SINANI 

Msc.

As.Lektor

 

 

11.

Seljana LEKAJ

Msc.

Lektor

 

 

12.

Hysni DIDA

Msc.

As.Lektor

 

 

13.

Fotaq VENETI

Msc.

As.Lektor

 

 

14.

Romina SHEHAJ 

Mp.

As.Lektor

 

 

Përgjegjës departamenti: Dr. Dafina NAZAJ,
Dekan: Prof.As.Dr. Engjëll LIÇAJ

DEPARTAMENTI I FINANCËS

Staf i brendshëm

Staf i Jashtëm

Nr.

Emër, Mbiemër

Grada

Funksioni

Emër, Mbiemër

Grada

1.

Dafina NAZAJ

Dr.

Shef Departamenti

Florjan MITI

Dr.

2.

Myzafer ELEZI

Prof.As.Dr.

Lektor

Filloreta MADANI

Prof. As.

3.

Alketa KARAFILAJ

Msc.

As.Lektor

Sibora ZAHAJ

Msc.

4.

Rabiola BOJAXHIU

Msc.

As.Lektor

 

 

5.

Margarita KOÇO

Msc.

As.Lektor

 

 

6.

Sabina CENOLLI

Msc.

As.Lektor

 

 

7.

Albina SULEJMANI

Msc.

As.Lektor

 

 

Përgjegjës departamenti: Dr. Përparim FAKAJ
Dekan: Prof.As.Dr. Engjëll LIÇAJ

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT

Staf i brendshëm

Staf i Jashtëm

Nr.

Emër, Mbiemër

Grada

Funksioni

Emër, Mbiemër

Grada

1.

Përparim FAKAJ

Dr.

Shef Departamenti

Xhuljeta MEÇAJ

Dr.

2.

Spiro CAUSHI

Prof. Dr.

Profesor

 

 

3.

Engjëll LIÇAJ

Prof.As.

Profesor

 

 

4.

Marjola MUHAJ

Msc.

As. Lektor

 

 

5.

Sara XHEMAJ

Msc.

As. Lektor

 

 

6.

Kozeta HALILI

Msc.

Lektor

 

 

7.

Denada KRESHPAJ

Mp.

As. Lektor

 

 

 

Përgjegjës: Prof.As.Dr. Mirko PERANO

Dekan: Prof.As.Dr. Engjëll LIÇAJ

QENDRA E KËRKIMEVE SHKENCORE

Staf i brendshëm

Nr.

Emër, Mbiemër 

Grada/ Titulli 

Funksioni

1.

Mirko PERANO

Dr.

Përgjegjës i Qendrës

2.

Engjellushe ZENELAJ

Dr.

Kërkues shkencor / Lektor

3.

Neshet NGUCAJ

Dr.

Kërkues shkencor / Lektor

4.

Edmond BANUSHAJ

Msc.

Kërkues shkencor 

5.

Serrik MUSKAJ

Msc.

Kërkues shkencor 

6.

Nexhmije HASANBASHAJ

Msc.

Kërkues shkencor 

7.

Mbarsida STAFUKA

Msc.

Kërkues shkencor