Përgjegjës departamenti: Dr.Jona Kerri 
Dekani: Prof.As.Dr. Sotir VANGJELI

DEPARTAMENTI I FARMACISË

Staf i brendshëm

Staf i Jashtëm

Nr.

Emër, Mbiemër

Grada/

Titulli

 

Funksioni

Emër, Mbiemër

Grada/

Titulli

1.

Jona   KERRI

Dr

Shef Departamenti

 

 

2.

Klodjana  BINAJ

Msc.

As.Lektor

 

 

3.

Petrit  KOTORI

Prof. Dr.

Lektor

 

 

4.

Lejdi FETAHU

Msc.

 

As.Lektor

 

 

5.

Spiro PANAJOTI

Dr.

Lektor

 

 

6.

Eva  MAZE

Msc.

As.Lektor

 

 

7.

Yllka  KOTORI 

Msc.

As.Lektor

 

 

8.

Gerta SUBASHI

Msc.

As.Lektor

 

 


Përgjegjës departamenti: Adelina Skenderi,  
Dekani: Prof.As.Dr. Sotir Vangjeli

DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISË

Staf i brendshëm

Staf i Jashtëm

Nr.

Emër, Mbiemër

Grada/

Titulli

 

Funksioni

Emër, Mbiemër

Grada/

Titulli

1.

Adelina SKENDERI

Dr.

Shef Departamenti

 Votim SHEHU

Msc.

2.

Arben MUÇO 

Dr.

Lektor

   

3.

Erjon SHEHU

Msc.

Lektor

 

 

4.

Bashkim MURATI

Dr.

Lektor

 

 

5.

Egi  BITRAJ

Msc.

As.Lektor

 

 

6.

Klea MUSKAJ

Msc.

As.Lektor

 

 

7.

Vojsava  RAMAJ 

Msc.

As.Lektor

 

 

8. Kevin DUKA Msc. As.Lektor    
9. Fluzjana BILALAJ Mp. As.Lektor    
           
Përgjegjës departamenti: Dr. Vitori Hasani, Dekani: Prof.As.Dr. Sotir VANGJELI

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE TEKNIKE MJEKËSORE

Staf i brendshëm

Staf i Jashtëm

Nr.

Emër, Mbiemër

Grada

Funksioni

Emër, Mbiemër

Grada

1.

Vitori HASANI

Prof.As

Shef Departamenti

Ejona ZILJA (Shaska)

Dr.

2.

Murat XHULAJ

Prof. Dr.

Profesor

Vasilika PRIFTI 

Msc.

3.

Sotir  VANGJELI 

Prof.As.

Profesor

Enkelejd MEHILLI 

Dr.

4.

Hysni DIDA

Msc.

As.Lektor

Steljana BROKAJ 

Msc.

5.

Kleopatra PINA 

Msc.

As.Lektor

Saimira DYRMISHI

Dr.

6.

Arnold SINANAJ

Msc.

As.Lektor

Anila KAMBERI Msc.

7.

Seljana LEKAJ

Msc.

As.Lektor

   

8.

Eda PRIFTI

Msc.

As.Lektor

 

 

9.

Romina SHEHAJ 

Mp.

As.Lektor

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Përgjegjës departamenti: Prof.Dr. Dafina NAZAJ,
Dekan: Prof.As.Dr. Engjëll LICAJ

            DEPARTAMENTI I FINANCËS

Staf i brendshëm

Staf i Jashtëm

Nr.

 

Emër, Mbiemër

Grada/

Titulli

 

 

Funksioni

 

Emër, Mbiemër

Grada/

Titulli

1.

Dafina NAZAJ

Dr.

Shef Departamenti

Brikena SIKA 

Msc.

2.

Mirko  PERANO

Prof. As.

Lektor

 

 

3.

Myzafer  ELEZI

Dr.

Lektor

 

 

4.

Ilmjona HANAJ 

Msc.

Lektor

 

 

5.

Sibora ZAHAJ

Msc.

Lektor

 

 

6.

Edlira HABILAJ

Msc

Lektor

 

 

7.

Dudi  SULI

Prof.As.

Lektor

 

 

Përgjegjës departamenti: Dr. Përparim FAKAJ
Dekan: Prof.As.Dr. Engjëll LICAJ

DEPARTAMENTI I MENAXHIMIT

Staf i brendshëm

Staf i Jashtëm

Nr.

 

Emër, Mbiemër

Grada/

Titulli

 

 

Funksioni

 

Emër, Mbiemër

Grada/

Titulli

1.

Përparim FAKAJ

Dr.

Shef Departamenti

Margarita KOÇO

Msc.

2.

Spiro  CAUSHI 

Prof. Dr.

Profesor

 

 

3.

Engjell  LICAJ 

Prof.As.

Profesor

 

 

4.

Kamela  GJYZELI 

Msc.

As. Lektor

 

 

5.

Fjorela  VESHAJ  

Msc.

As. Lektor

 

 

6.

Kozeta  HALILI

Dokt.

Lektor

 

 

7.

Marjola MUHAJ Msc.

As. Lektor

 

 

 

Përgjegjës: Dr. Niazi XHAFERI

Dekan: Dr. Përparim FAKAJ

QENDRA E KËRKIMEVE SHKENCORE

Staf i brendshëm

Nr.

Emër, Mbiemër

 

Grada/ Titulli

 

Funksioni

1.

Njazi XHAFERI

Dr.

Përgjegjës i Qendrës

2.

Elektra SPAHIU 

Dr.

Kërkues shkencor / Lektor

3.

Engjellushe ZENELAJ

Dr.

Kërkues shkencor / Lektor

4.

Neshet NGUCAJ

Dr.

Kërkues shkencor / Lektor

5.

Aurora CACAJ

Msc.

Kërkues shkencor / Lektor

6.

Serrik MUSKAJ

Msc.

Kërkues shkencor / Lektor

7.

Stavri FURRXHI

Dr.

Kërkues shkencor / Lektor