VITI AKADEMIK DHE ORGANIZIMI I MËSIMDHËNIES

Studimet në Kolegjin Universitar “Reald” zhvillohen me bazë vitin akademik. Ministri përgjegjës për arsimin shpall datën e fillimit të vitit akademik. Kalendari akademik, struktura akademike, orari mësimor, shpallen nga rektori, jo më vonë se një muaj pas datës së fillimit të vitit akademik.

Viti akademik organizohet në dy semestra. Çdo semestër ka 15 javë. Çdo javë ka 20-25 orë mësimi leksione, seminare, laboratorë, praktikë klinike ose profesionale.

KALENDARI AKADEMIK

TETOR  
E hënë E martë E mërkurrë E enjte E premte E shtunë E djelë
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 Datë 8 – fillimi i Vitit Akademik
15 16 17 18 19 20 21 Date 19 – lumturimi i Nënë Terezës
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

NËNTOR  

E hënë E martë E mërkurrë E enjte E premte E shtunë E djelë
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 Date 5 – Semestri i Parë në Ciklin e Dytë të studimeve
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 Date 28 – Festa e Shpalljes së Pavaresisë
26 27 28 29 30     Date 29 – Festa  e Çlirimit
 

DHJETOR 

E hënë E martë E mërkurrë E enjte E premte E shtunë E djelë
1 2
3 4 5 6 7 8 9 Datë 8 – Dita Ndërkombetare e Rinisë
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 21 Dhjetor 2018 – 7 Janar-  Pushimet dimërore
23 25 26 27 28 29 30 Datë 25 – Krishtlindja
31    
 

JANAR  

E hënë E martë E mërkurrë E enjte E premte E shtunë E djelë
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 Datë 7 – rifillimi i mësimit pas pushimeve dimërore
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
 

SHKURT 

E hënë E martë E mërkurrë E enjte E premte E shtunë E djelë
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 11-15 Shkurt  – Sezoni i prapambetur i dimrit në “Bachelor”
18 19 20 21 22 23 24 18 Shkurt – 8 Mars, Sezoni i provimeve, semestri i parë “Bachelor”
25 26 27 28     25 Shkurt – 1 Mars,  Sezoni i Provimeve të Mbartura, në  “Master”.
 

MARS  

E hënë E martë E mërkurrë E enjte E premte E shtunë E djelë
1 2 3 1- 15 Mars – Sezoni i provimeve të Dimrit “Master”
4 5 6 7 8 9 10 Datë11 – fillon semestri i dytë, ne Bachelor
11 12 13 14 15 16 17 Datë 14 – Dita e Veres
18 19 20 21 22 23 24 Datë 18 – fillon semestri i dytë, në Master
25 26 27 28 29 30 31 Datë 22 – Dita e Nevruzit
 

PRILL  

E hënë E martë E mërkurrë E enjte E premte E shtunë E djelë
  1 Datë 1 – Pashkët Katolike
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 Datë 8- Pashkët Ortodokse
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

MAJ 

E hënë E martë E mërkurrë E enjte E premte E shtunë E djelë
1 2 3 4 5 Data 1 – Dita Ndërkombëtare e Punëtorëve
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

QERSHOR 

E hënë E martë E mërkurrë E enjte E premte E shtunë E djelë
1 2
3 4 5 6 7 8 9 Datë 10 – 21 – Praktika profesionale  për studentët “Bachelor”
10 11 12 13 14 15 16 Datë 15- Dita e Bajramit
17 18 19 20 21 22 23 Datë 24 – 28,  Sezon i Provimeve të mbartura në Master
24 25 26 27 28 29 30 Datë 24 Qershor – 12 Korrik – Sezon i Provimeve të Verës në Bachelor
 

KORRIK 

E hënë E martë E mërkurrë E enjte E premte E shtunë E djelë
1 2 3 4 5 6 7 Datë 1 – 12 Korrik – Sezon i Provimeve të Verës në “Master”
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 Datë 15 -1 9 Korrik, Sezon provim dhe diplomimi në “Bachelor”
22 23 24 25 26 27 28 Datë 25 – Ceremonia e Diplomimit Master & Bachelor
29 30 31
 

GUSHT 2019

E hënë E martë E mërkurrë E enjte E premte E shtunë E djelë
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 Datë 22 – Dita e Kurban Bajramit
26 27 28 29 30 31  
 

SHTAROR 

E hënë E martë E mërkurrë E enjte E premte E shtunë E djelë
  1
2 3 4 5 6 7 8 Datë 2- 7, Sezon i Provime të Vjeshtës, në “Bachelor” & “Master”
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 Datë 25 – 31, Sezon Diplomimi – Vjeshtë, në “Bachelor” & “Master”
30 31