Viti akademik 2018-2019

KALENDARI I PROVIMEVE TË SEZONIT TË DIMRIT

Orari i provimeve – Fakulteti i Ekonomisë

 

Viti i parë (Menaxhim & Financë)    

Nr. Lënda Data e provimit Ora e zhvillimit të provimit Pedagogu
1 Shkrim akademik 19.02. 2019 9.00-11.00 Përparim Fakaj
2 Sociologji 26.02.2019 9.00-11.00 Përparim Fakaj
3 Anglisht 18.02.2019 9.00-11.00 Kamela Gjyzeli
4 Bazat e financës 11.02.2019 9.00-11.00 Ila Hanaj
5 Mikroekonomi 21.02.2019 9.00-11.00

 

Dudi Suli

 

 Viti i dytë (Menaxhim & Financë)

Nr. Lënda Data e provimit Ora e zhvillimit të provimit Pedagogu
1 M.B.NJ. 19.02.2019 9.00-11.00 Myzafer Elezi
2 Statistikë 13.02.2019 9.00-11.00 Brikena Sika
3 Parimet e marketingut 11.02.2019 9.00-11.00 Dafina Nazaj
4 Baza kontabiliteti 18.02.2019 9.00-11.00 Arjola Qorraj
5 Mikro e ndërmjetme 21.02.2019 11.00-13.00 Dudi Suli

 

 Viti i tretë (Menaxhim)

Nr. Lënda Data e provimit Ora e zhvillimit të provimit Pedagogu
1   Drejtim financiar 21.02.2019 9.00-11.00 Vilma Gjeçi
2   Biznes ndërkombëtar 26.02.2019 9.00-11.00 Kozeta Halili
3   S.M.B.V. 11.02.2019 11.00-13.00 Dafina Nazaj
4   Sjellje organizative 15.02.2019 9.00-11.00 Arjola Qorraj
5   Menaxhim operacionesh 18.02.2019 9.00-11.00 Myzafer Elezi

 

 Viti i tretë (Financë)

Nr. Lënda Data e provimit Ora e zhvillimit të provimit Pedagogu
1 M.B.NJ. 19.02.2019 9.00-11.00 Myzafer Elezi
2 Drejtim financiar 21.02.2019 9.00-11.00 Vilma Gjeçi
3 Biznes ndërkombëtar 26.02.2019 9.00-11.00 Kozeta Halili
4 Paraja dhe bankat 15.02.2019 11.00-13.00 Arjola Qorraj
5 Kosto-drejtim 13.02.2019 9.00-11.00 Ila Hanaj

 

Viti i parë (Asistent Administrativ)

Nr. Lënda Data e provimit Ora e zhvillimit të provimit Pedagogu
1 Shkrim akademik 19.02.2019 9.00-11.00 Përparim Fakaj
2 Sjellje organizative 22.02.2019 9.00-11.00 Sibora Zahaj
3  Anglisht 18.02.2019 9.00-11.00 Kamela Gjyzeli
4  Menaxhim 11.02.2019 9.00-11.00 Kozeta Halili
5 Hyrje në Informatikë dhe Statistikë 21.02.2019 9.00-11.00 Xhuljeta Mecaj
6   Aplikime kompiuteri I 15.02.2019 9.00-11.00 Fjorela Veshaj

 

Viti i parë (Master shkencor në Financë)

Nr. Lënda Data e provimit Ora e zhvillimit të provimit Pedagogu
1  Menaxhimi dhe vlerësimi i projekteve 26.02.2019 9.00-11.00 Myzafer Elezi
2  Anglisht 18.02.2019 11.00-13.00 Kamela Gjyzeli
3  Institucionet dhe tregjet financiare 12.02.2019 9.00-11.00 Dafina Nazaj
4  Sistemet e menaxhimit të operacioneve dhe metodologjia e kërkimit shkencor 15.02.2019 9.00-11.00 Përparim Fakaj
5 Ekonomist i aplikuar në menaxhimin e biznesit 21.02.2019 13.00-15.00 Dudi Suli