Sekretaria Mesimore e Kolegjit Universitar REALD

Është përgjegjës për çështjet e organizimit dhe të administrimit të gjithe procesit akademik të mësimdhënies në Kolegjin Universitar REALD.
Mbikëqyr procesin e transferimit, të mobilitetit, të ndërprerjes dhe të rifillimit të studimeve në Kolegjin Universitar REALD sipas Rregullores së Kolegjit Universitar REALD.
Trajton administrativisht të gjitha kërkesat/ankesat e studentëve që lidhen me aspekte administrative e akademike, dhe i përcjell ato me sqarimet e nevojshme tek autoriteti drejtues përkatës.


Kryesekretare 
Emri: Liljana BESIMAJ
Tel: +355 69 941 1289
E-mail: universitetireald@yahoo.com

Sekretare e Fakultetit të Shkencave Mjekësore
Emri: Baftie XHELILAJ
Tel: +355 69 941 1289
E-mail: universitetireald@yahoo.com

Sekretare e Fakultetit të Ekonomisë
Emri: Merita PAPA
Tel: +355 69 941 1289
E-mail: universitetireald@yahoo.com

Rregullore e Sekretarise në KUR