Dita e gruas 8 Marsi

Kolegji Universitar “REALD”  për stafin e tij të gjinisë femërore organizon dreka dhe/ose darka apo guida turistike ne vende atraktive turistike apo kulturore