Aktiviteti kombëtar sportiv ‘’Turneu Fjala e Gjallë’’

Kolegji Universitar “REALD” morri pjesë në kampionatin kombëtar të futbollit në kalceto të organizuar nga BSKSH